チェコ語と、ビール。

Český jazyk, pivo. A učení se novému jazyku.